Teismas, praeityje neteistai 54-erių V. Č. paskyrė 2500 eurų baudą už tai, kad trukdė įmonės darbuotojų profesinės sąjungos teisėtai veiklai.

Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgė, jog V. Č. padarė tyčinį baudžiamąjį nusižengimą. V. Č. praeityje neteista, už administracinius nusižengimus nebausta, dirba, dalies teisiamojo posėdžio metu apklaustų jai pavaldžių darbuotojų charakterizuojama kaip reikli, gera vadovė.

Skaityti daugiau...

Siekdama kolektyvinės sutarties bei aiškių darbdavio įsipareigojimų darbuotojams dar  2019 metais Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga AB „Pieno žvaigždės“ inicijavo kolektyvines derybas pateikdama kolektyvinės sutarties projektą, nes senosios kolektyvinės sutartys nustojo galioti. Kaip vystėsi derybos ir su kokiais sunkumais buvo susidurta, rašėme jau kiek ankščiau. Tačiau istorija tąkart nesibaigė. AB „Pieno žvaigždės“ atsisakius derėtis su profesine sąjunga dėl darbo apmokėjimo sistemos ir įtraukti ją kaip kolektyvinės sutarties priedą bei  sutarti dėl vaidmens informavimo – konsultavimo procese, profesinė sąjunga dėl kilusio nesutarimo, pasinaudodama išimtine savo teise  pradėjo kolektyvinio ginčo procedūrą.

Skaityti daugiau...

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme įtvirtinta darbdavio pareiga sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos politiką formuoja įmonės vadovai, kurie organizuoja jos įgyvendinimą. Būtent apie tai, VDI įmonių vadovams prisiminė  išplatintame vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus Jono Griciaus raginime.

Atsižvelgdama į šalyje augantį užsikrėtusiųjų COVID-19 liga skaičių VDI darbdaviams primena, kaip apsaugoti darbuotojus nuo užsikrėtimo COVID-19 liga darbo metu.

Skaityti daugiau...

  • Atlyginimai. Po balsavimo Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) patvirtino poziciją siekti direktyvos dėl minimalios algos Europoje. Pagrindiniai ETUC tikslai yra tokie: 1) kad šalys narės negalėtų nustatyti žemesnių minimalių atlyginimų nei 60 proc. šalies atlyginimų medianos + 50 proc. vidutinio darbo užmokesčio lygio; 2) pabaigti nesąžiningas praktikas, kai darbdaviams suteikiama teisė mokėti mažiau nei oficialiai nustatytas minimalus atlyginimas; 3) teisė kolektyviai derėtis privalo būti garantuojama, saugoma ir skatinama. Daugiau – čia (angl.).

Skaityti daugiau...

Mirtis tai slenkstis, bet ne pabaiga.

Brangiausi žmonės eina ir palieka.

Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa ir atminty jie visada gyvi išlieka.

 

Liūdime netekę brangaus bendražygio LPPSF vadovo Juozo Neverausko ir šią sunkią netekties valandą, reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.

 

In memoriam

Prasidėjus mokslo metams, tikriausiai ne vienas dirbantis studentas ar abiturientas ima sukti galvą, kaip reikės suderinti darbą ir artėjančius atsiskaitymus. 

Primename, kad tai padaryti gali padėti  Darbo kodekse numatytos mokymosi atostogos. 

Mokymosi atostogos – tai viena iš Darbo kodekse numatytų tikslinių atostogų rūšių. Darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo ir kai kurias neformaliojo švietimo programas, numatyta galimybė ne tik išeiti atostogų, bet ir jų metu gauti dalį darbo užmokesčio.

Skaityti daugiau...

Savaitgalį, rugpjūčio 28-29 dienomis, Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos Taryba susirinko į paskutinį šią vasarą posėdį ir seminarą, kurių metu ne tik aptarė visiems darbuotojams bei profesinės sąjungos nariams svarbius ir aktualius klausimus, apžvelgė profesinės sąjungos veiklos aktualijas bei įstatymų naujienas, bet ir diskutavo apie profesinės sąjungos viziją bei struktūrinius pokyčius. 

Skaityti daugiau...

Mokslo ir žinių dieną, tėvai, auginantys vieną ir daugiau vaikų, gali pasinaudoti viena iš Darbo kodekso garantijų darbo metu dalyvauti Rugsėjo 1-osios šventėje. Pirmąją mokslo metų dieną darbuotojams, auginantiems vaiką iki keturiolikos metų, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo (paruošiamoji klasė prieš mokyklą), pradinio ugdymo (nuo 1 iki 4 klasės) ir pagrindinio ugdymo programas (nuo 5 iki 10 klasės), suteikiama teisė gauti ne mažiau kaip pusę darbo dienos laisvo laiko, mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Tačiau ši garantija taikoma tik tiems darbuotojams, kurie neturi teisės į visą papildomą poilsio dieną per mėnesį, t. y. netaikytina darbuotojams jau turintiems teisę į vadinamąjį „mamadienį“ ar „tėvadienį“ (auginantiems du vaikus iki 12 metų ar auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų).

Skaityti daugiau...

Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina, kad kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas. Ši Konstitucijoje įtvirtinta darbuotojo teisė į teisingą atlygį už darbą, kartu apima ir teisę į atsiskaitymą laiku. Dėl šios priežasties, darbuotojo teisę į savalaikį atsiskaitymą gina įstatymai.

Skaityti daugiau...

Nors mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų darbe žemės ūkyje pastaraisiais metais mažėja, žemės ūkis išlieka pavojingiausių nelaimingiems atsitikimams darbe įvykti sektorių penketuke. Valstybinė darbo inspekcija primena pagrindinius pavojus, kuriuos būtina įvertinti ir priminti darbuotojams, kaip jų išvengti, kad suintensyvėję derliaus nuėmimo darbai nepapildytų nukentėjusiųjų skaičiaus.

Skaityti daugiau...

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga su nerimu ir viltimi stebi situaciją Baltarusijoje. Nesuprantama ir nepateisinama tai, kad šalies valdžia gali naudoti smurtą prieš savo piliečius. Ilgametis diktatoriškas šalies valdymas privedė prie to, jog praktiškai yra sunaikinta bet kokia politinė opozicija. Darbininkų judėjimas taip pat yra visaip suvaržytas. Nepriklausomos profesinės sąjungos veikia sudėtingomis sąlygomis. Valdžios struktūros taiko represijas ir persekioja jų narius. Tačiau dabartinis darbuotojų aktyvumo protrūkis suteikia vilties, kad šalis pasirinks demokratijos kelią.

LMP palaiko Baltarusijos nepriklausomas profesines sąjungas ir ragina visus dirbančiuosius jungtis prie jų. Tik organizuoti ir sąmoningi žmonės gali keisti aplinką kurioje gyvena. Ir nors laukia sunkus demokratinės valstybės statymo kelias. Jis turi ateitį ir mes esame pasiruošę teikti bet kokią įmanomą pagalbą šiame kelyje.

Skaityti daugiau...

Nors Darbo kodeksas didelis, bent kai kurias savo teises privalu mokėti kone mintinai.

Socialinės aspsaugos ir darbo ministerija dalinasi atmintine apie atleidimą darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, plius kokios garantijos priklauso netekus darbo.

Atkreipiame dėmesį, kad socialiniams partneriams (darbdaviui ir įmonės lygmeniu veikiančiai profesinei sąjungai) įgyvendinant vieną iš socialinės partnerystės formų – kolektyvines derybas – kolektyvinėje sutartyje darbdavys ir profesinė sąjunga gali susitarti dėl papildomų garantijų darbuotojams, su kuriais bus nutraukiamos darbo sutartys darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, – ilgesnių įspėjimo terminų, didesnių išeitinių išmokų, ilgesnio laiko naujo darbo paieškoms ir pan.

Skaityti daugiau...

Kalendorius

Spalis 2020
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Posakiai ir kita aktuali informacija

____________________________________

 

2020 METŲ DARBO IR POILSIO KALENDORIUS