2013 m. gegužės 6 d.
Valstybinė darbo inspekcija (VDI) tikrina įmones, kuriose dirba į Lietuvą komandiruoti darbuotojai, bei įmonių, komandiruojančių darbuotojus iš Lietuvos. Tikrinimų metu kreipiamas dėmesys, ar į Lietuvos įmones komandiruoti užsieniečiai turi ne blogesnes darbo sąlygas nei Lietuvoje nustatytos minimaliosios darbo sąlygos. Konkrečios įmonės tikrinti parenkamos remiantis Ūkio subjektų rizikingumo vertinimo metodika.
Aiškinasi, ar vienodos darbo sąlygos

Pagal ES teisės aktus ir Lietuvoje priimtą Garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymą, iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę laikinai dirbti komandiruotam darbuotojui turi būti taikomos būtent toje šalyje, į kurią darbuotojas atvyksta, nustatytos garantijos dėl minimalaus darbo užmokesčio, darbo ir poilsio laiko, atostogų trukmės, darbo saugos ir pan.

Tai reiškia, kad į Lietuvą atvažiavę dirbti žmonės negali gauti mažesnių atlyginimų, trumpesnių atostogų, blogesnių darbo sąlygų nei čia dirbantys lietuviai. VDI pasiekia skundai, ypač iš transporto sektoriaus, kad vairuotojai iš Moldavijos, Baltarusijos, Rumunijos Lietuvoje gauna mažesnį darbo užmokestį arba jo visai negauna.

Dokumentų garantijos taikomos ne visoms tarnybinėms komandiruotėms, o tik tada, kai:

  • darbuotojas siunčiamas laikinai dirbti kitos valstybės narės teritorijoje pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, darbdavio sudarytą su toje ES arba EEE valstybėje narėje veikiančiu užsakovu;
  • darbuotojas yra komandiruojamas į darbdavio įmonės filialą, atstovybę ar grupės įmonę, veikiančią kitos ES arba EEE valstybės narės teritorijoje;
  • darbuotojas yra komandiruojamas į kitą ES arba EEE valstybę narę kaip laikino įdarbinimo įmonės darbuotojas.
Be to, Lietuvos teisės aktai reikalauja, kad apie komandiruojamą į Lietuvą darbuotoją nustatyta tvarka būtų pranešta VDI teritoriniam skyriui, nurodant komandiruojamo darbuotojo darbo vietą, komandiruotės trukmę bei darbuotojui taikomas garantijas.

Iš trečiųjų šalių komandiruotiems darbuotojams reikalingi leidimai dirbti Lietuvoje, todėl VDI kartu tikrina, ar darbuotojai iš trečiųjų šalių čia dirba legaliai. Pvz., pernai VDI tikrinimų metu nustatyta 13 užsieniečių nelegalaus darbo atvejų.


Dienpinigiais manipuliuojama

Tikrinant įmones, kurios siunčia laikinai dirbti darbuotojus iš Lietuvos į užsienį, bus kreipiamas dėmesys, ar tinkamai su jais sudarytos darbo sutartys, įformintos komandiruotės. Kadangi VDI pasiekia signalai, kad įmonės dažnai nesilaiko dienpinigių išmokėjimo tvarkos, todėl bus aiškinamasi, ar komandiruotiesiems mokami finansų ministro įsakymu atskirose užsienio valstybėse nustatyto dydžio dienpinigiai.

Pavyzdžiui, MMA padidėjus iki 1000 Lt, darbdaviai komandiruojamiems darbuotojams įsigudrino skaičiuoti 1301 Lt algą, kad dienpinigiai nebūtų apmokestinti. Transporto įmonėse vienas iš dažniausiai nustatomų pažeidimų yra tas, kad iki komandiruotės pradžios vairuotojams neišmokama ne mažiau kaip 50 proc. numatomų dienpinigių ir su komandiruote susijusių išlaidų, o su žodžiu su juo susitariama mokėti ne pagal tam tikrus reikalavimus nustatytą atlyginimą, bet už dienas arba nuvažiuotus kilometrus.

Primename, kaip nuo 2013 01 01 apmokestinami dienpinigiai vykstant į užsienio komandiruotes.
 
Mėnesinis darbo užmokestis neviršija 1300 Lt sumos (t. y. MMA 1000 Lt padaugintos iš koeficiento 1,3), ar valandinis atlygis neviršija 7,88 Lt sumos (t. y. minimalaus valandinio atlygio 6,06 Lt padauginto iš koeficiento 1,3).    Jeigu apskaičiuotų dienpinigių bendra suma neviršija 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio (ar valandinio atlygio), dienpinigiai neapmokestinami. 
 Mėnesinis darbo užmokestis neviršija 1300 Lt (1000 x 1,3) sumos, ar valandinis atlygis neviršija 7,88 Lt (6,06 x 1,3) sumos.    Jeigu apskaičiuotų dienpinigių bendra suma viršija 50 proc. nustatyto darbo užmokesčio (arvalandinio atlygio), viršijanti (50 proc.) dalis apmokestinama 15 proc. pajamų mokesčio tarifu.    
 Mėnesinis darbo užmokestis viršija 1300 Lt (1000 x 1,3) sumą, ar valandinis atlygis viršija 7,88 Lt (6,06 x 1,3) sumą.   Visa dienpinigių suma, neviršijanti LR finansųministro patvirtintos tos užsienio šalies dienpinigių normos, gyventojų pajamų mokesčiu neapmokestinama.
 
Tikrinimams VDI atrinko įmones pagal darbo inspekcijoje duomenų bazėje esančią informaciją apie komandiruotus į Lietuvą darbuotojus, Lietuvos darbo biržos pateiktą informaciją apie išduotus leidimus komandiruotiesiems iš užsienio dirbti Lietuvoje ir „Sodros“ pateiktus duomenis apie iš Lietuvos komandiruotus darbuotojus.

 

Kalendorius

Vasaris 2020
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Posakiai

Kas laikosi taisyklės darbą tikrinti mintimi, o mintį darbu tas negali klysti, o jeigu ir suklysta, tai greitai randa teisingą kelią. – J. V. Gėtė 


AKTUALU 

2020 METŲ DARBO IR POILSIO KALENDORIUS 

ĮSAKYMAS "DĖL METINIŲ VIDUTINIO MĖNESIO

DARBO DIENŲ IR  VIDUTINIO MĖNESIO DARBO VALANDŲ SKAIČIŲ

2019 METAIS PATVIRTINIMO"