Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga (LMP) – savanoriška, savarankiška, savaveiksmė nevyriausybinė organizacija, nepriklausoma nuo valstybinės valdžios, darbdavių, politinių partijų, vykdo laisvųjų profesinių sąjungų politiką.

LMP įkurta 1989m. lapkričio 22d. vykusioje steigiamojoje konferencijoje. Įstatai registruoti LR Teisingumo ministerijoje 1992 03 02. Tęsia Lietuvoje gyvavusios Maisto pramonės darbuotojų profsąjungos (1919 – 1940) pažangios veiklos tradicijas.

LMP  jungia (dirbančius arba dirbusius) mėsos, pieno, duonos, tabako, aliejaus ir riebalų, cukraus, konditerijos, gėrimų, konservų gamybos bei perdirbimo įmonėse, viešbučiuose, restoranuose, parduotuvėse, turizmo sektoriuje ar kitų pagal IUF struktūrą galimų profesijų darbuotojus taip pat studentus bei profesinių mokyklų moksleivius, besimokančius anksčiau nurodytų profesijų. Įmonės darbdaviai arba asmenys, vykdantys jų funkcijas, negali būti profsąjungos nariais.

Profesinės sąjungos tikslai ir veiklos kryptys:

 • Darbo santykių srityje:
 1. 2014 – 2015 metais teikti siūlymus „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio-administracinio modelio sukūrimas“ projekto  kūrimo grupei. Dalyvauti šio projekto paruoštų dokumentų svarstyme. 
 2. Kolektyvinėse sutartyse siekti darbuotojams palankaus darbo ir poilsio režimo, aiškios darbo apmokėjimo sistemos, mažinti darbo apmokėjimo skirtumus bei skatinti susitarimus dėl nediskriminavimo ir psichologinio spaudimo darbo vietose. Skleisti šiais klausimais gerąją bendrovių praktiką.
 3. Skatinti susitarimų  dėl informavimo ir konsultavimo tvarkos skyrių atsiradimą kolektyvinėse sutartyse arba atskirų susitarimų pasirašymą.
 4. Dalyvauti Lietuvos Trišalės Tarybos, Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo, Lietuvos darbo biržos, Valstybinės darbo inspekcijos bei jų teritorinių padalinių sudaromų trišalių tarybų veikloje, siekiant gerinti socialinį dialogą.
 5. Bendradarbiauti su LR Seimo frakcijomis, atskirais seimo nariais, valstybinės valdžios ir valdymo organais, teikiant jiems pasiūlymus darbo, ekonominiais ir socialiniais, o taip pat įstatymų, norminių aktų priėmimo, pakeitimo ar papildymo klausimais. 
 6. Atstovauti profesinės sąjungos narius teismuose darbo santykių bylose.
 7. Bendradarbiauti su tarptautinių kompanijų profesinėmis sąjungomis, keistis informacija, siekti darbuotojams geresnių darbo apmokėjimo bei kitų garantijų kolektyvinėse sutartyse. 
 8. Keistis informacija Europos darbo tarybų (EWC) narių tarpe, skleisti gerąją praktiką. 
 9. Teikti maisto pramonės ir gėrimų sektoriaus darbdavių asociacijoms siūlymus bei projektus dėl dvišalio bendradarbiavimo tobulinimo, siekti susitarimų pasirašymo.
 • Profesinių sąjungų veikloje:
 1. Tęsti naujų narių įtraukimo į profesinę sąjungą kampaniją.
 2. Organizuoti reguliarius profesinės sąjungos narių mokymus aktualiais darbo judėjimo (ekonominiais, teisiniais ir kt.) klausimais.
 3. Ruošti ir platinti profesinių sąjungų judėjimą propaguojančią informaciją (informacinius lapelius, lankstinukus ir kt.) 
 4. Taikyti virtualų profesinių sąjungų narių mokymą darbo teisės bei darbų saugos ir sveikatos klausimais.
 5. Gerinti profesinės sąjungos veiklos efektyvumą, tobulinti profesinės sąjungos struktūrą bei lėšų efektyvesnį panaudojimą.
 6. Bendradarbiauti su mokslo įstaigomis darbo apmokėjimo ir socialinių klausimų srityse.
 7. Skleisti informaciją apie profesinių sąjungų veiklą visuomenės informavimo priemonėse bei maisto pramonės specialybes besimokančių studentų tarpe.
 8. Skleisti informaciją apie profesinių sąjungų veiklą visuomenės informavimo priemonėse. 
 9. Aktyvinti jaunimo bei moterų komitetų veiklą, renkant juos į profesinių sąjungų, darbų saugos ir sveikatos komitetų bei kitų profesinių sąjungų atstovaujamų organų veiklą.
 10. Dalyvauti LPSK, jos regioninių atstovybių veikloje, teikti pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo.
 11. Dalyvauti Lietuvos bei tarptautinių profesinių sąjungų centrų organizuojamose akcijose.
 12. Dalyvauti Tarptautinės Maisto pramonės ir giminingų šakų profesinių sąjungų asociacijos (IUF ) ir jos Europos junginio (EFFAT), ICFTU ir ETUC veikloje. 
 13. Tęsti bendradarbiavimą su kitų šalių giminingomis profesinėmis sąjungomis, ETUC, ITUC bei Tarptautine darbo organizacija (TDO).

Per LPSK profesinė sąjunga atstovauja Lietuvos Respublikos trišalėse tarybose ir komisijose:

 • Lietuvos Respublikos Trišalėje taryboje;
 • Valstybinio socialinio draudimo taryboje (SODRA);
 • Privalomojo sveikatos draudimo taryboje;
 • Garantinio fondo taryboje
 • Trišalėje komisijoje prie Respublikinės darbo biržos
 • Lietuvos profesinio mokymo taryboje;
 • Lietuvos trišalių konsultacijų tarptautinėms darbo normoms įgyvendinti komisijoje;
 • Lietuvos Respublikos saugos darbe komisijoje;

1993 m. priimta į Tarptautinę maisto pramonės ir giminingų šakų profsąjungų asociaciją (IUF). 1997 m. priimta į Europos maisto pramonės ir giminingų šakų profesinę sąjungą (ECF – IUF, dabar EFFAT).

Yra Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) narė.

LPSK 1994m. tapo Tarptautinės Laisvųjų Profsąjungų Konfederacijos (ICFTU) nare, 1998m. – Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) asocijuota nare.


AUKŠČIAUSIAS LMP ORGANAS – SUVAŽIAVIMAS (VYKSTA KAS 5 METAI);

KASMET VYKSTA ATASKAITINĖS KONFERENCIJOS;

TARP SUVAŽIAVIMŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS VEIKLĄ KOORDINUOJA PROFESINĖS SĄJUNGOS ĮGALIOTINIŲ TARYBA.

ĮGALIOTINIŲ TARYBAI VADOVAUJA LMP SUVAŽIAVIME RENKAMAS LIETUVOS MAISTININKŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS PIRMININKAS


Profsąjungos nario mėnesinis mokestis – 1% bendro darbo užmokesčio ar kitų pajamų, nuo kurio dalis pervedama šakos Įgaliotinių Tarybai, 5% šakos šalpos fondui. Profsąjungos narys gali mokėti ir didesnį nario mokestį.

 

MŪSŲ KOMANDA:

musu komanda.jpg

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga
J. Jasinskio 9 - 406, Vilnius

Tel. (8-5) 2626168,
faks.; (8-5) 2122521,
el. paštas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

LMP pirmininkė Gražina Gruzdienė

 

Konsultantas darbo apmokėjimo socialiniais klausimais Algirdas Zvicevičius                            

 

                                                                Finansininkė  Julija Kravčunaitė                                                               

  

Organizacinio darbo koordinatorė Dovilė Linkevičiūtė     

                                                                               

Koordinatoriai regionuose:
 

*  Klaipėdos regiono koordinatorius Raimondas Tamošauskas

raimundas.jpg
 

 *  Jaunimo komiteto pirmininkas, AB“ PHILIP MORRIS – LIETUVA“ profesinės sąjungos komiteto narys Žydrūnas Mineikis

zydrunas.jpg

* Kauno regiono koordinatorė Rūta Balčiūnienė

ruta b.jpg

Kalendorius

Gegužė 2019
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Apklausa
Ar tikite, kad Darbo Taryba Jūsų įmonėje išrinkta demokratiškai ir turės žmonių pasikėjimą ar bus tik darbdavio instrumentas imituojant demokratiją?
Ar tikite, kad Darbo Taryba Jūsų įmonėje išrinkta demokratiškai ir turės žmonių pasikėjimą ar bus tik darbdavio instrumentas imituojant demokratiją?
Pasirinkite atsakymą norėdami balsuoti!

Posakiai

Kas laikosi taisyklės darbą tikrinti mintimi, o mintį darbu tas negali klysti, o jeigu ir suklysta, tai greitai randa teisingą kelią. – J. V. Gėtė 


AKTUALU 

2019 METŲ DARBO IR POILSIO KALENDORIUS 

ĮSAKYMAS "DĖL METINIŲ VIDUTINIO MĖNESIO

DARBO DIENŲ IR  VIDUTINIO MĖNESIO DARBO VALANDŲ SKAIČIŲ

2019 METAIS PATVIRTINIMO"